top of page

ייעוץ והדרכה

אינכם צריכים להתמודד עם בעיות ומשברים לבד, קיימים תחומי ייעוץ והדרכה ייעודיים שמספקים הן את הליווי הדרוש להווה והן את ההכוונה לעתיד.

אני מייעצת ומדריכה בתחומים שונים הכוללים הקניית תהליכי למידה, בניית זהות מקצועית, הדרכה בשיקום מכוון החלמה, הדרכת מתנדבים, הדרכת סטודנטים, הדרכה קבוצתית והדרכה פרטנית. בנוסף, אני עוסקת בשיקום פסיכיאטרי מאז שנת 2001, ומדריכה אנשי מקצוע מאז שנת 2005.

 

ניסיון תעסוקתי:

 • החברה למתנ"סים - תכנית עמיתים: הדרכה פרטנית וקבוצתית לאנשי מקצוע והדרכה על הדרכה בשיקום פסיכיאטרי 

 • החברה למתנ"סים- תכנית עמיתים ותכנית רעים: ניהול מקצועי ופיתוח הדרכה 

 • עמותת אתגרים: הדרכה קבוצתית ופרטנית

 • אוניברסיטת תל אביב: הדרכת סטודנטים לעבודה סוציאלית

 • בית ספר לשיקום: מדריכה שותפה בהדרכה קבוצתית של התערבות ה- SCIT

 • בעלת תעודת הדרכה בשיקום פסיכיאטרי מטעם ביה"ס לשיקום ותעודת הדרכת סטודנטית מטעם ביה"ס לעו"ס באוניברסיטת תל-אביב

תחומי התמחות:

 • שיקום חברתי

 • מיומנויות חברתיות

 • השתלבות בקהילה

 • התערבות קוגניטיבית חברתית – SCIT

 • הסברה והנגשת שירותים לאנשים המתמודדים עם מגבלה נפשית

 • גישת הכוחות בשיקום

 • תהליכי הדרכה בשיקום מכוון החלמה

 • פיתוח זהות מקצועית של עובדים בתחום השיקום

פרסומים:

בספר הדרכה בשיקום מכוון החלמה בבריאות הנפש:הלפרין, ג., ולידר-ברבינג, ע. (2013). תרומת ההדרכה בשיקום פסיכיאטרי לתהליכי הלמידה והוויסות הרגשי של המודרך בראי תיאוריית ההתקשרות. בתוך הדרכה בשיקום מוכוון החלמהבבריאות הנפש (עורכים: ח. ירושלמי וו. בלוש- קליינמן). עמ 103-128.

קרית אונו: אחוה הוצאה לאור.לידר-ברבינג, ע., אדלר- בן דור, ע., ולוי-ניר, מ. (2013). תרומת ההדרכה בתהליך בניית הזהות המקצועית של עובד בתחום השיקום: שיקום חברתי בתכנית 'עמיתים' כדגם. בתוך הדרכה בשיקום מוכוון החלמהבבריאות הנפש (עורכים: ח. ירושלמי וו. בלוש- קליינמן). עמ 319-350. קרית אונו: אחוה הוצאה לאור.

ייעוץ והדרכה
bottom of page