top of page

שאלות ותשובות

מהי פסיכותרפיה?

פסיכותרפיה הינה כלי שמטרתו לקדם ולהניע שינוי בחיינו, במישור הריגשי, החשיבתי וההתנהגותי.השלב הראשון בפסיכותרפיה הוא שלב ההיכרות. בשלב זה, מספר האדם המגיע לטיפול על הסיבות לפנייתו ועל השינוי אותו היה מעוניין להשיג באמצעות המפגשים. שלב ההיכרות מהווה הזדמנות עבור שני הצדדים להכיר האחד את השני ולבחון את התאמתם.השלב השני בפסיכותרפיה הוא שלב העבודה. לאחר שהוחלט להתחיל בטיפול, יפגשו המטפל והמטופל אחת לשבוע במטרה לעבוד עם הנושאים שהוגדר על ידי המטופל. בדרך כלל המטופל הוא שייזום את תכני המפגש על פי צרכיו והמטפל יגיב אליו בהתאם.אחת לתקופה, יעצרו המטפל והמטופל על מנת לבדוק את התקדמותו של הטיפול, בהתאם למטרות שהוגדרו מראש ולחשוב על המשך דרכם.השלב השלישי של הפסיכותרפיה הינו שלב הסיום. תקופת הטיפול משתנה ומותאמת לסוג השינוי המבוקש. פעמים רבות אין הטיפול מוגדר בזמן אך נקבעות "תחנות" בהם בוחנים המטפל והמטופל את המטרות שהושגו ובודקים את הצורך בהמשך הדרך המשותפת. פעמים אחרות, ניתן לקבוע מראש להתחיל בטיפול קצר טווח העוסק במטרה ממוקדת אחת.

 

מהו טיפול משלים?

מטרתו של הטיפול המשלים הוא לתת מענה לכל צדדי האדם ולהשלים בכך את הצדדים שפחות זוכים לתייחסות במסגרת השיחה. צדדים אלה הם הצדדים הלא מילוליים של מחשבותינו, רגשותינו ותחושותינו. פעמים רבות קשה לנו למלל צדדים אלה מכיון שהם אינם מודעים עבורינו או מכיון שהם קשורים בחוויות ילדות מוקדמות מהתקופה בה טרם פיתחנו שפה. פעמים אחרות מתבטאים צדדים אלה בדרך שאינה מילולית באמצעות בעיות גופניות (כגון בעיות במערכת העיכול או נדודי שינה) או במחלות המתאפיינות בחיבור חזק של הגוף והנפש (כגון אסטמה או בעיות עור).במקרים כאלה, עוזר הטיפול המשלים להעלות את אותם הקשיים ולהתמודד עימם. כלים "עוקפי מוח" כגון דימיון מודרך, הילינג ומדיטציה, יכולים לזרז את התהליך ולקדם אותו מכיון שהם פועלים "באותה שפה" של החסימות הגופניות והאנרגטיות.

 

מתי כדאי לפנות לטיפול?

* פחדים, חרדות בעוצמה חזקה.

* ירידה בתפקוד, חוסר אנרגיה, דיכאון, ירידה ביכולת להנות בחיים.

* בעיות בקשרים בין-אישיים (קושי ביצירת קשרים, בפיתוח אינטימיות, או תחושת בדידות).

* דימוי גוף שלילי והפרעות אכילה (אכילת יתר, הקאות או דיאטה קיצונית).

* תקופות מעבר ומשבר.

* בעיות גופניות שאינן ניתנות לטיפול ע"י הרפואה הקונבנציונאלית.

* רצון בצמיחה והתפתחות אישית.

שאלות ותשובות

מהי פסיכותרפיה?

פסיכותרפיה הינה כלי שמטרתו לקדם ולהניע שינוי בחיינו, במישור הריגשי, החשיבתי וההתנהגותי.השלב הראשון בפסיכותרפיה הוא שלב ההיכרות. בשלב זה, מספר האדם המגיע לטיפול על הסיבות לפנייתו ועל השינוי אותו היה מעוניין להשיג באמצעות המפגשים. שלב ההיכרות מהווה הזדמנות עבור שני הצדדים להכיר האחד את השני ולבחון את התאמתם.השלב השני בפסיכותרפיה הוא שלב העבודה. לאחר שהוחלט להתחיל בטיפול, יפגשו המטפל והמטופל אחת לשבוע במטרה לעבוד עם הנושאים שהוגדר על ידי המטופל. בדרך כלל המטופל הוא שייזום את תכני המפגש על פי צרכיו והמטפל יגיב אליו בהתאם.אחת לתקופה, יעצרו המטפל והמטופל על מנת לבדוק את התקדמותו של הטיפול, בהתאם למטרות שהוגדרו מראש ולחשוב על המשך דרכם.השלב השלישי של הפסיכותרפיה הינו שלב הסיום. תקופת הטיפול משתנה ומותאמת לסוג השינוי המבוקש. פעמים רבות אין הטיפול מוגדר בזמן אך נקבעות "תחנות" בהם בוחנים המטפל והמטופל את המטרות שהושגו ובודקים את הצורך בהמשך הדרך המשותפת. פעמים אחרות, ניתן לקבוע מראש להתחיל בטיפול קצר טווח העוסק במטרה ממוקדת אחת.

 

מהו טיפול משלים?

מטרתו של הטיפול המשלים הוא לתת מענה לכל צדדי האדם ולהשלים בכך את הצדדים שפחות זוכים לתייחסות במסגרת השיחה. צדדים אלה הם הצדדים הלא מילוליים של מחשבותינו, רגשותינו ותחושותינו. פעמים רבות קשה לנו למלל צדדים אלה מכיון שהם אינם מודעים עבורינו או מכיון שהם קשורים בחוויות ילדות מוקדמות מהתקופה בה טרם פיתחנו שפה. פעמים אחרות מתבטאים צדדים אלה בדרך שאינה מילולית באמצעות בעיות גופניות (כגון בעיות במערכת העיכול או נדודי שינה) או במחלות המתאפיינות בחיבור חזק של הגוף והנפש (כגון אסטמה או בעיות עור).במקרים כאלה, עוזר הטיפול המשלים להעלות את אותם הקשיים ולהתמודד עימם. כלים "עוקפי מוח" כגון דימיון מודרך, הילינג ומדיטציה, יכולים לזרז את התהליך ולקדם אותו מכיון שהם פועלים "באותה שפה" של החסימות הגופניות והאנרגטיות.

 

מתי כדאי לפנות לטיפול?

* פחדים, חרדות בעוצמה חזקה.

* ירידה בתפקוד, חוסר אנרגיה, דיכאון, ירידה ביכולת להנות בחיים.

* בעיות בקשרים בין-אישיים (קושי ביצירת קשרים, בפיתוח אינטימיות, או תחושת בדידות).

* דימוי גוף שלילי והפרעות אכילה (אכילת יתר, הקאות או דיאטה קיצונית).

* תקופות מעבר ומשבר.

* בעיות גופניות שאינן ניתנות לטיפול ע"י הרפואה הקונבנציונאלית.

* רצון בצמיחה והתפתחות אישית.

bottom of page